Choroby bakteryjne

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych służy identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym wypadku bakterii, odpowiedzialnych za rozwój reakcji zapalnej, bądź choroby zakaźnej. Określony patogen wywołuje miejscową lub ogólną odpowiedź zapalną. Objawy typowe dla miejscowej reakcji zapalnej to: obrzęk, nadmierne ocieplenie, zaczerwienienie, ból, częściowa czy całkowita utrata funkcji danego narządu. Objawem typowym dla ogólnoustrojowej reakcji może być wzrost temperatury ciała lub pogorszenie samopoczucia.
Diagnostykę zakażeń bakteryjnych należy podejmować w ostrym okresie zakażenia. Zakażenie bakteryjne mogą sugerować objawy miejscowe i ogólne. Przykładem może być:

  • nadmierne ocieplenie skóry z jej tkliwością,
  • zaczerwienienie i obrzęk,
  • powiększenie węzłów chłonnych,
  • gorączka.

Zakażenie bakteryjne może dotyczyć każdego układu czy narządu, a objawy będą wynikać z zaburzeń ich funkcji.
Wykonujemy wymazy mikrobioloiczne z:

  • Wymaz z gardła,
  • Wymaz z nosa,
  • Wymaz z worka spojówkowego,
  • Wymaz z dróg moczowo – płuciowych,
  • Wymaz ze zmian skórnych.